فن کوئل

فن کویل فن کویل زمینی یک واحد (FCU) یک وسیله ساده است که شامل یک مبدل گرمایی و / یا مبدل حرارتی خنک کننده یا یک سیم پیچ و فن است. این بخشی از سیستم HVAC موجود در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی است. یک واحد فن کویل یک دستگاه متنوع…

کندانسیتگ یونیت

کندانسینگ یونیت (Condensing Unit)، عنوانی است که عمدتاً به یونیت های خارجی در سیستم های HVAC اطلاق می شود. یونیتی که می تواند در قالب یک سیستم هیت پمپ (Heat Pump) نیز عمل کند. در بیانی ساده می توان گفت، کندانسینگ یونیت نوعی چیلر تراکمی، بدون شیر انبساط و اواپراتور…